TWS Florist (Jakarta)
Sriyani Karasiński (Krotoszyn)
Borysław Kędzierski (Chorzele)
Latchezar Falkowski (Baborów)